37 – Läsrapport Psyksnack

Det tar tid att läsa Psyksnack. Inte för att den är svårläst och att jag måste gå till ordlistan ideligen. Nej, det är det att jag måste grubbla, leta i andra böcker och gamla anteckningar från psykologiutbildningen jag gick på 90-talet. Psyksnack presenterar 22 myter om hur saker och ting påverkar oss och hur självhjälpsböcker inte alltid är särskilt hjälpsamma.

Myt 1. Roten till alla dina problem är dålig självkänsla. Okej, inte alla men nog är en god självkänsla något viktigt, svarar jag redan vid rubriken till första kapitlet och hötter med min Marta Cullberg Weston-bok. .

Men sedan för Stephen Briers ett stringent resonemang som är verkligen intressant. Han pekar på begreppet självaktning och sambandet mellan att göra bra och uppskatta/känna aktning för sig själv är mer relevant.

Men att förvänta sig att folk ska vara nöjda med sig själva utan att behöva anstränga sig, på det sätt som psyksnackets självkänslodoktrin hävdar, är som att ge någon en medalj innan personen ens har sprungit loppet. Det är meningslöst.

Intressant, stundtals provocerande och med en vetenskaplig hållning. Det här blir en bra och tankestimulerande läsning.

– – – – –

Det här är bloggy 37 i #blogg100