Ormens år av Ulrika Ewerman

Sommaren 1956 flyttar Judith med sina föräldrar till en liten ort i Härjedalen. Familjen har hittills fört ett kringflackande liv på grund av faderns ständiga jakt på arbete, nu kan de äntligen rota sig. Föräldrarnas äktenskap är olyckligt, Judith är frukten av en enda kärleksnatt, själva orsaken till att de överhuvudtaget gifte sig. Hon har varit ett ensamt barn men nu får hon kompisar, i grannhuset bor tvillingarna Valter och Vera. De tre barnen knyter an till varandra och en komplicerad vänskap utvecklas. En vänskap som avslutas abrupt många år senare utan att Judith förstår varför.

Ormens år är en mörk uppväxtskildring, läsare som gillar feelbad-romaner får sitt lystmäte. Texten är sparsmakad men döljer en avgrund. Ingenting är uttalat och läsaren delar Judiths okunskap om sakernas egentliga tillstånd. Jag förvånas över hur starkt texten ger mig en ”ont i magen känsla” trots den tydliga Biskop Arnö inspirationen att lämna tolkningsföreträde till läsaren. Mycket snyggt gjort. Jag tror dock att romanen dragit fördel av en fördjupad text, mer komplexitet. Det sparsmakade fungerar men ger inget mervärde.

Utgiven på Bookmark Förlag 2022.