Kulturpejl: Tänker ni tillgängliggöra våra museer?

Vår fjärde fråga till politikerna om kulturpolitik handlar om våra museer.

Tycker ni att regeringen har ansvar för att tillgängliggöra de statliga museerna, hur tänker ni göra det i så fall?

Eva-Lena Jansson, kandiderar för Socialdemokraterna: Självklart har en regering ett ansvar för att de statliga museerna ska vara tillgängliga. Vi vill återinföra den fria entrén som fanns tidigare på de statliga museerna men som den borgerliga regeringen tog bort. Vi kommer även driva frågan om att fri entré ska införas på regionala och lokala museer. Men det är också viktigt att tillgängliggöra sånt som idag inte visas någonstans utan är undanställt. Om något museum vill visa konst/föremål som tillhör ett annat museum men som finns på lager istället för att visas, så ska museet som vill visa också få tillgång till konsten/föremålet, sk fri dragningsrätt. När det gäller tillgänglighet till museer för funktionshindrade så måste de politiskt ansvariga på alla nivåer se till att inte någon hindras att ta del av det som finns på museerna. Digital visning av det som finns på museerna är också ett sätta öka tillgängligheten.

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och talar för de rödgröna: Vi rödgröna vill återinföra den fria entrén på de statliga museerna och kan också tänka oss att vidga reformen till att regionala och lokala museer genom riktade bidrag. Dessutom vill vi införa en princip om att
det museum som vill visa ett verk ska ha förtur – verken ska inte samla  damm i förråd och källare. Ett viktigt sätt att tillgängliggöra kultur är dock regionala kulturfonder som MP föreslagit för att decentralisera kulturarbetet.

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet och talar för hela alliansen: Osäker på om du menar entréavgifter eller om du menar att fler personer ska få upp ögonen för museernas utbud. Slopad entreéavgift har på många ställen lett fram till mycket högre besöksantal.

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ: Vi vill att museer ska vara gratis i så stor utsträckning det är möjligt.

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet: Vi anser att den kultur som framställs och sammanställs med statliga medel också ska vara tillgänglig för medborgarna i största möjliga utsträckning.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna: Svensk museiförening har nu fått ett förtydligat uppdrag att stärka samverkan mellan museerna. Kristdemokraterna tror att detta är en viktig pusselbit för att stärka museernas position i kultur- och samhällsdebatten. Det statliga stödet till museerna måste ges i långsiktiga, inte tidsbegränsade bidrag. Kristdemokraterna vill initiera ett forskningsprogram i syfte att stärka kunskapen om museernas samlingar. I samband med detta bör även ytterligare bevarandesatsningar göras. Samlingarna är kärnan i museernas verksamhet och en långsiktig satsning för samlingarnas bevarande är nödvändig.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet: Ja det är en självklarhet. Det kommer dock alltid att finnas en hantering av konflikten mellan k-märkta byggnader och den rent fysiska tillgängligheten. Det ska dock inte lägga hinder utan är snarast ett uppdrag till att tänka nytt och finna nya lösningar.

Vi väntar svar från Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.

Kulturpejl: Bibliotekens vara?

Vi har frågat en rad politiker tio frågor om kulturpolitik. Här är fråga nummer tre. Om bibliotekens vara eller….?

Hur ser ni på biblioteken i framtiden, vilken roll kommer de att ha om ni får bestämma?

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ:
Biblioteken är viktiga för att göra kultur tillgänglig för alla. Bibloteken ska stärkas och utvecklas

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet: Biblioteken har alltid varit center för kunskap och kultur. Det kommer de att vara i framtiden också. Kanske kan man tänka sig att bibliotekens kunniga personal i allt större utsträckning har till uppgift att hjälpa människor att söka och värdera information online.

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet och talar för hela alliansen: En stor roll. Biblioteken är navet i många människors kulturliv, jag har själv en nära nog romantisk inställning till biblioteken och allt de har att erbjuda. Svenska folkbibliotek är tämligen unika i världen med det enorma utbud som finns där. Böckern är ursprunget men det finns ju så många spännande roller för framtida bibliotek. Jag ser dem som en god kulturnod i framtiden, även när det digitala materialet och digitala aktiviteter kommer att ta större plats.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna: Biblioteken är mycket viktiga och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Biblioteken verkar och ska verka för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur och informationsspridning. Biblioteken förändras i takt med att samhället förändras men det är viktigt att dessa förändringar sker i samverkan av biblioteken och dess personal. Biblioteken ska inte förändras så att de förlorar sin identitet och ursprungliga uppgift att göra böcker tillgängliga för medborgarna och stärka läsandet. Vi vill skapa en nationell biblioteksvision där målen för bibliotekens utveckling formuleras. Samtidigt vill Kristdemokraterna också slå fast att lån av böcker på bibliotek alltid ska vara gratis. Kristdemokraterna vill införa ett nationellt lånekortsystem.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet:
Jag tror att de kommer att utvecklas till att erbjuda mer samhällsservice. Vi är många som känner oss överösta med information och ibland kan behöva reda ut hur vi löser saker. Det finns en spännande dynamik i att kunna söka fler sorters information via biblioteken, om hur vi löser deklarationen, viktiga datum för samhället, upplysningar som i dag kanske ligger på myndigheter. Det gör att bilioteken kan bli en mer besökt plats dit man naturligt söker sig för många olika typer av kunskap.

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och talar för de rödgröna: Vi tror att de fysiska biblioteken är väldigt viktiga, men de behöver tillgängliggöras och kompletteras med digitala bibliotek. Vi rödgröna har föreslagit medel för det. Länsbiblioteken bör också få i uppdrag att hitta nya former för läsfrämjande verksamheter. Jag tycker att det är väldigt positivt att utveckla biblioteksverksamheter i anslutning till kollektivtrafik. Jag skulle gärna se att bibliotek i större utsträckning utnyttjades även kvällstid, för kulturverksamhet.

Eva-Lena Jansson, kandiderar för Socialdemokraterna:
Folkbiblioteken är en oerhört viktig del i det svenska kulturlivet och en viktig hörnsten i vår demokrati. Bibliotekens fria boklån ger alla möjlighet till att läsande oavsett inkomst i familjen. Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för biblioteken att sprida information. Dessutom är biblioteken en unik mötesplats där många medborgare får möjlighet att ta del och lära sig mer om hur samhället fungerar, ett aktuellt exempel är att biblioteken i många kommuner används som lokal för förtida röstning.

Vi väntar svar från Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.

Ny dramatik!

Ska strax börja läsa pjäsen Den bärande väggen som är Camilla Blomqvists slutproduktion på Dramatiska Institutet. Precis som alltid är det extra spännande  med  relativt ”nya” dramtiker och författare. Den bärande väggen hade urpremiär alldeles nyss på Länsteatern i Örebro i regi av Jens Karlsson.

Ps. oj, vad jag är för sugen på för mycket nu. Undrar om det är möjligt att simultanläsa- och lyssna på ljudbok. Förmodligen inte. Men det skulle vara riktigt riktigt gött. ds.

Det här med recensions-ex…

I våras gick ett rykte om att Skatteverket skulle börja kolla bokbloggare och se till att det skattas för alla gratisgåvor som skickas ut. Ryktet om dessa gratisgåvor är dock ganska så överskattat.

I bokbloggsvärlden skrivs det nu om recensions-exens vara och icke vara och bokbloggen Bokcirkus kommer att genomföra ett test för att se vilket förlag som är mest tillmötesgående.

Läser man olika bokbloggares erfarenheter skiljer det sig ganska mycket vem som får vad från vilket förlag. Malin the writer har upprättat en ”bästa listan” och en ”svarta lista” där lite olika förlag nämns. Andra har helt andra erfarenheter av samma förlag. Hyllan t ex som också skriver om vilka förlag som är generösa och inte.

När jag skrev min tidigare bokblogg En annan sida fick jag några recensionex men det var inga mängder och i och med nystartade Breakfast Book Club har det fortsatt. Det rör sig om fem – sex böcker per år (jag läser runt 50) och flera av de som skickas till mig spontant har jag använt i utlottningar med mera. Bra Böcker har mig på en sändlista. Jag får ett par böcker om året av dem – helt oombett. Jag recenserar i den mån boken intresserar mig, annars ger jag bort den eller lottar ut den i bloggen. Jag får ibland också en del utskick via Förlagssystem också, men det är ändå mer sällan. Annars får jag oftast mail först från någon PR-byrå och brukar tacka nej om det inte är en bok som intresserar mig mycket.

Några gånger har jag frågat efter recensionsexemplar hos några förlag och fått nekande svar i två fall, annars har det verkligen bara varit stora famnen. Weyler förlag avböjde eftersom man helt enkelt är för små för att ha råd att ge bort recensionsex till små bloggare som jag. Det andra är Albert Bonnier förlag som konsekvent sagt nej med hänvisning till att de bara har ett antal recensionsex att dela ut, att det inte räcker till bloggare och att man valt att vara restriktiva mot bloggare som inte är seriösa. Vad är en seriös blogg? Går på man antal läsare eller textkvalitet?

Jag pratade med Mattias Boström på Piratförlaget, vars policy är att vilken bokbloggare som helst kan beställa rec-ex direkt från deras sajt. De delar frikostigt och generöst ut böcker till alla som frågar. Varför då?
– Bloggare skriver i princip om allt de beställer, säger Mattias. Av 200 utskickade recex till tidningar skriver 10-20 stycken. Vad ska man då satsa på? Detta gäller självklart inte alla författare, men ofta de författare som behöver bli recenserade för att märkas.

Uppenbarligen tänker Bonniers helt tvärtom. I vintras och våras drev jag ett antal bokcirklar via Google Wave. Inför den första bokläsningen försökte vi få Bonnier att sponsra med boken vi röstade fram som var Salman Rushdies Förtrollerskan från Florens. Kvinnan jag pratade med i telefon var chockad över att jag ringde och frågade om vi kunde få 15 exemplar av boken. Då valde vi istället bok nummer två i omröstningen, Askungar, som gavs ut av Piratförlaget.

Piratförlaget delade ut 23 stycken exemplar som skickades till wavecirkelns deltagare landet över. Det resulterade i sju recensioner (som jag kan hitta) av deltagarna. Om man jämför det med siffrorna ”10-20 recensioner av 200 utskickade rec-ex” genererade wavecirkelns deltagare ganska bra respons till Piratförlaget tycker jag. I wavecirkeln andra och tredje omgång gick vi inte ut med förfrågningar till förlagen om sponsring av böcker. Den första omgången fick vara ett test, Det finns inget självändamål med att vi ska få gratis böcker. I de två följande omgångarna har alla deltagare köpt sina böcker själva och nu är cirklandet i Google Wave nedlagt. Formen passade inte riktigt.

Inför bokbloggens påskekrimsutlottning i påskas skickade jag ut tio mail till tio förlag och frågade om de villa skänka en aktuell deckare till ett utlottningsmaraton. Jag hade hoppats få sju positiva svar så jag kunde köra en daglig utlottning under påskveckan men fick enorm respons från alla förlag utom. Bonniers. Alla andra förlag ville vara med och en del till och med med flera olika böcker.

Ett stort förlag lyckades till och med lova ut en bok som ännu inte är utkommen, men tog sen tillbaka och lovade istället att jag skulle få ett exemplar för utlottning när boken väl är släppt. Och appropå utlottningar så är ett annat exempel på generositet Norstedts, som ger alla varsitt ex av Hillevi Wahls bok Hungerflickan för utlottning på bloggar eller hemsidor.

Av Breakfast Book Clubs fyra frukoststräffar har vi blivit sponsrade med böcker till tre av dem. Den första var just nämnda Hungerflickan från Norstedts. Till tredje träffen fick vi Den ofrivillige fundamentalisten från Natur & kultur och nu till fjärde träffen har vi fått Radhusdisco från Piratförlaget.

Summa summarum, de allra flesta förlagen är mycket givmilda och pigga på att ge ut både recenionsexemplar och böcker för utlottning. Jag ser också att de vinner mycket på att vara generösa. Nästa steg som vore intressant är att jämföra försäljningsstatistik på de olika böckerna som figurerar runt i bloggarna. För när det pushas från förlagen, så pushas det ju oftast samma bok på flera olika bloggar runt om!

Det här inlägget har skrivits om och uppdaterats från att tidigare varit publicerat på En annan sida.