Kulturpejl: Litteraturkanon eller inte?

Dags för Kulturpejl igen. Vi har frågat en rad politiker tio frågor om kulturpolitik. Här är fråga nummer två.

En del vill skapa en litteraturkanon med vägledning av Svenska akademien för öka läsandet och svenskkunskaperna i skolan. Hur ställer ni er till det?

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och svarar för de rödgröna:
Nej, statens roll är inte att tala om vilka böcker människor ska läsa. Det är ett ovanifrånperspektiv som rimmar illa med att decentralisera kulturen och att uppmuntra mångfald. Det måste vara upp till barn, föräldrar och lärare att avgöra vilka böcker som är viktiga att läsa.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet:
Nej staten ska inte göra det. Om Svenska akademin vill rekommendera särskild litteratur så får de så klart göra det. Det ska dock inte sanktioneras av staten. Politiken bör inte lägga upp riktlinjer för vad medborgarna ska läsa. Det finns en under ton i detta som är lite obehaglig och som säger vad som är rätt och riktigt.

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ:
Att göra kultur tillgängligt i skolan och att locka till läsning är mycket bra. Det förutsätter att det anläggs intersektionella perspektiv för att verkligen öppna för en bredare förståelse för omvärlden-

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet: Vi vill att kulturen ska tillåtas blomstra. Vi har svårt att se att en litteraturkanon skulle bidra till det. Vi är heller inte övertygade om att en litteraturkanon främjar läsande och svenskkunskaperna. Det finns en risk att dylika goda intentioner i själva verket kväver ungdomars språkliga nyfikenhet i dess linda. Vi vill snarare öka användandet av Internet genomgående i alla ämnen för att på motsvarande sätt öka läsandet och kulturkunskaperna.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna: Tveksamma. Det är bra att man gör satsningar på att öka intresset för läsning bland unga, och i det sammanhanget kunde idén om en litteraturkanon prövas tillsammans med andra åtgärder. Men innebär ett litteraturkanon att elever sporras till mer läsning om de tvingas traggla sig igenom böcker som en expertgrupp valt ut?

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet Liberalerna och svarar för alliansen: Det finns personer inom Folkpartiet som driver frågan om litteraturkanon. För egen del, på ett personligt plan, ställer jag mig kritisk till en sådan obligatorisk läslista. När det gäller klassikerna är det nog enkelt att enas om de författare som gjort skillnad i litteraturhistorien men när det kommer till moderna och unga författare som skriver på svenska så är utbudet så stort att jag tror att risken för godtycke på en sådan lista alltför överhängande!

Eva-Lena Jansson, kandiderar för Socialdemokraterna: Jag tvivlar på att  enbart en lista över rekommenderad böcker skulle få fler att läsa. Tror det mer handlar om hur man i skolan uppmuntrar och stimulerar läsande för både mindre barn men också ungdomar. Högläsning på dagis men också i skolan väcker ofta stort intresse för boken, även möjlighet att lyssna på ljudböcker får fler att ta till sig ”vanliga” böcker. JK Rowlings böcker om Harry Potter fick många unga att läsa både sin första, andra och tredje bok. Det vi också vet är att exempelvis LO-projektet ”Läs för mig pappa” fick fler pojkar att börja läsa eftersom pappa läste böcker.

Vi väntar också svar från Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.

(S) storsatsar på kultur och media

Idag hade Socialdemokraterna presskonferens om sin stora kultursatsning. Bland annat vill man göra en bred satsning på att digitalisera kulturen, ett paket för att öppna museerna och sprida samlingarna, ett kraftfullt barnkulturlyft för att stärka barns och ungas tillgång till kultur och en rejäl filmsatsning. Hur det ska gå till får vi följa i debatten. För en sådan lär det bli.

Kulturpejl: Tänker ni göra något åt den skilda bokmomsen på böcker respektive e-böcker?

Nu startar vi Kulturpejl här på Breakfast Book Club. Vi har frågat en rad politiker tio frågor om kulturpolitik. Tyvärr har vi inte fått svar från riktigt alla men vi vill inte vänta längre utan börjar publicera frågor och svar nu. Idag är det tolv dagar kvar till valet. Här kommer första frågan.

Vad tycker du om att bokmomsen är 6% men på ljudböcker är den 25%.  Tänker ni göra något åt det?

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet:Det är orimligt att förpackningen ska avgöra momsen. Att e-böcker har en högre moms är ett onödigt hinder för aktörer som vill ta sig an den nya marknaden. Vi har dock inte i dagsläget någon avsikt att göra något åt detta eftersom vi inte tar ställning i skatte- och fördelningspolitik. Å andra sidan är det också en fråga om teknikneutralitet, så det är inte alls omöjligt att det är en fråga vi kan komma att ta tag i.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna:Kristdemokraterna arbetade för sänkt bokmoms, det vore rimligt att det är samma moms även på e-böcker.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet:
Det är faktiskt en av de frågor jag har försökt att lyfta i denna valrörelse men som inte har fått genomslag. Det är så klart helt orimligt och det är en tydlig symbol för hur myndigheter och statsapparaten ser på nätet som något skiljt från den övriga verkligheten vilket det alls inte är. En bok är en bok oavsett om jag har den i handen eller i datorn och momsen bör därför vara densamma.

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet Liberalerna och svarar för alliansen:
Fullständigt oacceptabel. Bokmomsen måste vara samma för e-böcker som för tryckta böcker! Kryssar jag in mig i riksdagen är detta en av frågorna jag kommer att driva. Utvecklingen på e-bokssidan går allt snabbare. E-böcker finns i många olika format som passar i dator, i android och iPhone, på iPad osv och kommer på sikt att gå om den tryckta boken. Det är viktigt att e-boken behandlas på samma sätt som traditionella böcker.

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och svarar för de rödgröna: De rödgröna sänkte bokmomsen 2002 och då sänktes även ljud- och talböcker ner till samma momssats. E-böcker går tydligen fortfarande på 25% moms då det räknas som ”nättjänst” och inte fysisk vara enligt Skatteverket. Förutsatt att det är tillåtet inom EU borde vi definitivt sänka momsen även på e-böcker. Speciellt eftersom man kan köpa böckerna från sajter utanför Sverige och därmed undgå momsen över huvud taget.

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ:
Fi vill att kultur ska vara tillgänlig för så många som möjligt. Vi har en generell politik om att göra kultur gratis eller så billig som möjligt, för alla, så i det ljuset och i konsekvensens namn bör e-böcker ha samma moms som tryckta böcker.

Eva-Lena Jansson, kandiderar för Socialdemokraterna:
Att ”vanliga” böcker, talböcker har en momssats medan e-boken har en annan är inte särskilt modernt ellet teknikbefrämjande. Gränsdragsningslinjen för vad som ska ha 6 procents moms medan något annat ska ha 25 procent är i vissa avseende obegriplig. En sagobok för barn har 6 procent i moms, en leksaksbok där man klipper ur mer än hälften av sidorna har 25 procents moms. Jag kan tänka mig att det finns barn som vid obevakat tillfälle kan klippa ur innehållet i en vanlig bok, tillkommer då ytterligare 19 procents moms? OBS! Ironi OBS! Jag vill ha samma moms på böcker oavsett format.

Vi väntar svar från Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.