Kulturpejl: Bibliotekens vara?

Vi har frågat en rad politiker tio frågor om kulturpolitik. Här är fråga nummer tre. Om bibliotekens vara eller….?

Hur ser ni på biblioteken i framtiden, vilken roll kommer de att ha om ni får bestämma?

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ:
Biblioteken är viktiga för att göra kultur tillgänglig för alla. Bibloteken ska stärkas och utvecklas

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet: Biblioteken har alltid varit center för kunskap och kultur. Det kommer de att vara i framtiden också. Kanske kan man tänka sig att bibliotekens kunniga personal i allt större utsträckning har till uppgift att hjälpa människor att söka och värdera information online.

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet och talar för hela alliansen: En stor roll. Biblioteken är navet i många människors kulturliv, jag har själv en nära nog romantisk inställning till biblioteken och allt de har att erbjuda. Svenska folkbibliotek är tämligen unika i världen med det enorma utbud som finns där. Böckern är ursprunget men det finns ju så många spännande roller för framtida bibliotek. Jag ser dem som en god kulturnod i framtiden, även när det digitala materialet och digitala aktiviteter kommer att ta större plats.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna: Biblioteken är mycket viktiga och det finns stora utvecklingsmöjligheter. Biblioteken verkar och ska verka för läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur och informationsspridning. Biblioteken förändras i takt med att samhället förändras men det är viktigt att dessa förändringar sker i samverkan av biblioteken och dess personal. Biblioteken ska inte förändras så att de förlorar sin identitet och ursprungliga uppgift att göra böcker tillgängliga för medborgarna och stärka läsandet. Vi vill skapa en nationell biblioteksvision där målen för bibliotekens utveckling formuleras. Samtidigt vill Kristdemokraterna också slå fast att lån av böcker på bibliotek alltid ska vara gratis. Kristdemokraterna vill införa ett nationellt lånekortsystem.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet:
Jag tror att de kommer att utvecklas till att erbjuda mer samhällsservice. Vi är många som känner oss överösta med information och ibland kan behöva reda ut hur vi löser saker. Det finns en spännande dynamik i att kunna söka fler sorters information via biblioteken, om hur vi löser deklarationen, viktiga datum för samhället, upplysningar som i dag kanske ligger på myndigheter. Det gör att bilioteken kan bli en mer besökt plats dit man naturligt söker sig för många olika typer av kunskap.

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och talar för de rödgröna: Vi tror att de fysiska biblioteken är väldigt viktiga, men de behöver tillgängliggöras och kompletteras med digitala bibliotek. Vi rödgröna har föreslagit medel för det. Länsbiblioteken bör också få i uppdrag att hitta nya former för läsfrämjande verksamheter. Jag tycker att det är väldigt positivt att utveckla biblioteksverksamheter i anslutning till kollektivtrafik. Jag skulle gärna se att bibliotek i större utsträckning utnyttjades även kvällstid, för kulturverksamhet.

Eva-Lena Jansson, kandiderar för Socialdemokraterna:
Folkbiblioteken är en oerhört viktig del i det svenska kulturlivet och en viktig hörnsten i vår demokrati. Bibliotekens fria boklån ger alla möjlighet till att läsande oavsett inkomst i familjen. Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för biblioteken att sprida information. Dessutom är biblioteken en unik mötesplats där många medborgare får möjlighet att ta del och lära sig mer om hur samhället fungerar, ett aktuellt exempel är att biblioteken i många kommuner används som lokal för förtida röstning.

Vi väntar svar från Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *