Kulturpejl: En bok för alla

Vi har frågat en rad politiker tio frågor om kulturpolitik. Här är fråga nummer sex:

Nuvarande regering lade ner En bok för alla. Var det ett bra beslut? På vilket sätt tänker ni öka läsandet i läsovana grupper?

Anders Wallner, kandiderar för Miljöpartiet och talar för de rödgröna: Vi rödgröna vill ge En bok för alla ett förnyat uppdrag, men har också fler idéer på att öka läsandet i läsovana grupper, som till exempel arbetsplats- och vägtrafikbibliotek och stimulera produktion av böcker på de nationella minoritetsspråken.

Frederick Federley, kandiderar för Centerpartiet: Jag tror, utan att veta, att En bok för alla inte direkt ledde till ökat läsande. Jag tror det är genom skolan och att vi alla diskuterar böcker mer som vi kan nå en större läsekrets. Jag tror pocketbokens intåg och genomslag har betytt mer för läsandet än En bok för alla.

Lilith Svensson, kandiderar för Kristdemokraterna: Vi har inga andra åsikter i frågan än regeringen i övrigt. Kristdemokraterna vill stärka skol- och barnbibliotekens roll för att främja barns läsande. Att främja barns läsande är en ovärderlig uppgift för biblioteken och här spelar naturligtvis skol- och barnbiblioteken en särskilt viktig roll. Genom att utgå från barnens eget intresse och nyfikenhet kan biblioteken fånga barnens intresse för läsning. Den nya skollagen tydliggör huvudmännens ansvar för att garantera tillgången till skolbibliotek. Detta är positivt och bör ses som ett första steg för att stärka barn- och skolbiblioteken.

Johnny Olsson, kandiderar för Piratpartiet: För att deltaga på internet så måste man läsa. Det gör att fler idag läser än förut. Läsvana kan skaffas även utan traditionella böcker.

Annika Beijbom, kandiderar för Folkpartiet och talar för hela alliansen:
Här måste jag lämna ett digitalt svar. Jag har märkt att läsandet ökar mycket
på nätet. Det går inte att rakt av byta ut en bok mot att läsa på skärm men i
och med internets intåg så har läsandet – generellt – ökat.

Lotten Sunna, kandiderar för Feministiskt initiativ:
Nej, det var ett dåligt beslut. De var lågbudgetböcker som de flesta har råd med och som var lätta att ta till sig men av god kvalitet.

Vi väntar svar från Socialdemokraterna och Moderaterna som lovat höra av sig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte svarat på vår förfrågan trots att vi hört av oss till flera olika personer och instanser inom partierna. Kommer det in svar publicerar vi dom här i efterhand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *