Stockholm

bildSlussens bibliotek. De skriver:

Slussens bibliotek är en del av Stockholms stadsbibliotek och ligger mitt i Faktarummet. Där hittar du fack-, skön- och barnlitteratur om Stockholm till hemlån. Med hjälp av litteratur, evenemang och teman ställer biblioteket stockholmsskildringen i centrum, utifrån välkända och obekanta författares perspektiv, från innerstad till förort.

Och apropå Stockholm så firas idag en fantastisk stockholmsbok: Uncommon Stockholm. Det är en guidebok där olika människor har bidragit med texter och bilder om SITT Stockholm. Den ska bli vår vän och medföljare i höst. Jag har bott i (eller nära) staden i 46 år och när jag fyller de promenerade kartgatorna med gul färg finns så många ogula områden kvar att gå. Och andra gula – djupgula! – är så värda att gå om igen. Rapporter följer.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *