Hela Härligheten av Margaret Mazzantini

framsida-hela-härligheten-web[1]Guido är ett ensamt barn. Han växer upp i ett borgerligt hem i Rom med hembiträdet som enda kamrat. Fadern arbetar som läkare och modern har vigt sitt liv åt olika kulturprojekt. I portvaktsvåningen längst ner i huset bor Costantino, vars lekar Guido aldrig tröttnar på att iaktta. Att försöka få kontakt och kanske leka är uteslutet, Guido är en betraktare och ska så förbli.

När pojkarna kommer i skolåldern hamnar de i samma klass, blir så småningom vänner och i senare ålder nästan älskande. Livet skiljer dem åt i 20-årsåldern, men de ska mötas igen, deras livsöden är sammanflätade på mer än ett sätt. Boken berättas utifrån Guidos horisont, det är hans liv som skildras. Han slår sig ner i London, lever ungt och ansvarslöst men erhåller den oväntade gåvan av kärlek till en kvinna och hennes dotter.

Hela Härligheten är i mångt och mycket en utmärkt bokcirkelbok. Den har driv, språket flyter lätt, innehållet är dock tillräckligt komplext för att läsaren ska kunna göra egna tolkningar. Den löper över många år och jag tyckte om att följa Guido genom livet. Personligen var jag oförberedd på slutet, sanningen som avslöjas är skoningslös.

Utgiven på Contempo 2016, översättningen är gjord av Pia Lundgren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *